Minna Suikkari, KM, Luokanopettaja, 2. luokka, Halssilan koulu, Jyväskylä

"Skilli on auttanut minua kehittymään opettajana ja jopa entisestään nopeuttanut tätä kehitystä."

Olin ensin hieman skeptinen tämänlaisen sovelluksen käytöstä arvioinnin työkaluna. Mietin, että tukeeko sovellus omaa pedagogiikkaani. Sain kuitenkin nopeasti huomata, että Skilli on erinomainen työkalu helpottamaan arviointia. Voinkin sanoa, että Skilli on auttanut minua kehittymään opettajana ja jopa entisestään nopeuttanut tätä kehitystä.

Skillin avulla olen kiinnittänyt entistä enemmän huomiota arviointiin liittyvään tavoitteellisuuteen. Tavoitteet tulee purkaa pienempiin osiin ja lähestyä kokonaisuuden oppimista näiden osatavoitteiden kautta. Oppilaalta ei voi kysyä suoraan onko hän oppinut ison tavoitteen vaan kysyä nimenomaan osatavoitteiden oppimisesta ja sitä kautta saada selville osaako oppilas vaaditun tavoitteen. Skillin avulla helposti rutiininomainen opettaminen ja oppiminen ovat muuttuneet suunnitelmalliseksi, tavoitteelliseksi ja oppilaat entistä paremmin huomioivaksi.

Olen hyödyntänyt Skilliä erilaisten oppikokonaisuuksien arvioinnissa. Skillin avulla oppilaani ovat harjoitelleet esimerkiksi matematiikan kertotauluja ja käsityötaitoja. Skilli on mahdollistanut jonkin oppitavan asian tai tavoitteen pilkkomisen pienempiin osiin. Näin oppilaatkin ovat nähneet, että tietyn asian oppiminen koostuu monista pienemmistä tavoitteista joiden kautta isompi kokonaisuus opitaan.

Esimerkiksi pitkäkestoisessa käsityöprojektissa oppilaat näkevät etukäteen työskentelyn vaiheellisuuden ja ymmärtävät, että jokainen vaihe on merkityksellinen. Skillin avulla on helppo seurata etenemistä ja pitää kirjaa siitä.

Aiomme jatkossa hyödyntää Skilliä myös koulun ulkopuolella tapahtuvassa oppimisessa. Otamme koulusta tabletit mukaan jolloin oppilaat voivat heti oppimistilanteen jälkeen arvioida omaa oppimistaan.

Skillin käyttö on lisännyt luokassani keskustelua arvioinnista. Oppilaat ovat oppineet pohtimaan mikä oppimismenetelmä sopii heille ja miten kukin heistä oppii parhaiten. Suurin hyöty oppilailleni on ollut ymmärtää oppimisen tavoitteellisuus: oppilaat ovat ymmärtäneet, että koulunkäynti on heitä itseään varten. Lisäksi he ovat oivaltaneet sen, että arviointi ei ole vain jonkin sisällöllisen tiedon osaamisen arviointia vaan laajemman, pienistä osista koostuvan kokonaisuuden osien arviointia. Skillin käytön avulla osaan huomioida paremmin pienet oppilaani. Aktiviinen keskustelu arvioinnista ja oppimisen tavoitteista on johtanut siihen, että nykyään ymmärrämme oppilaitteni kanssa toisiamme paremmin. Arviointi ja keskustelu siitä ovat aiempaa tiiviimmin läsnä opetustilanteissa.

Haluatko oppia lisää?