Nina Pispala, KM, Luokanopettaja ja vararehtori, 6. luokka, Viherkallion koulu, Espoo

"Skillin avulla olen saanut sellaista tietoa, jota en muuten olisi saanut."

Ensikokemukseni Skillistä olivat vaikuttavat sen hienon visuaalisen ulkoasun ja käytön helppouden takia. Skilli oli todella helppo ottaa käyttöön ja lähteä kokeilemaan sitä oppilaiden kanssa.

Olen käyttänyt Skilliä oppimisprojektien arviointiin. Ensimmäinen laaja kokonaisuus oli matematiikan projekti, missä oppilaat etenivät omaan tahtiin. Skillin avulla määritettiin miten kukin oppilas oppii parhaiten: yksin, kaverin kanssa vai opettajan kanssa. Lisäksi seurattiin sitä, missä paikassa oppilaat opiskelevat mieluiten: luokkatilassa vai luokan ulkopuolella. Lisäksi olen tehnyt kieltenopettajan kanssa yhteisopettajuuskokonaisuuden, jossa opiskeltiin matematiikkaa, äidinkieltä ja englantia. Oppilaat arvioivat Skillillä omaa oppimistaan jokaisen oppitunnin jälkeen ja määrittivät sitä, millä tavalla he oppivat parhaiten.

Skilli on antanut minulle konkreettisia tuloksia siitä, miten oppilaat kokevat omaa oppimistaan. Skillin avulla olen saanut sellaista tietoa, jota en muuten olisi saanut. Skillin käyttö aktivoi myös passiivisempia oppilaita pohtimaan omaa oppimistaan ja antamaan palautetta oppimistilanteista.

Oppilaani eivät ehkä vielä edes ymmärrä kuinka paljon Skilli on vaikuttanut heidän oppimiseen. Pisteiden keruu ja ansaittavat arvonimet motivoivat oppilaita käyttämään Skilliä, ja käytön avulla he ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota omaan oppimiseensa. Olemme katsoneet Skillistä raportteja yhdessä oppilaitten kanssa ja he ovat päässeet näkemään miten muut ovat kokeneet eri oppimistilanteita. Skillin oppimisesta tuottaman data tutkiminen onkin erittäin hyödyllistä ja mielenkiintoista.

Skillin käyttö on selvästi lisännyt projektimuotoista oppimista. Skilli on auttanut minua aikatauluttamaan työskentelyä, hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia ja erityisesti sitä, miten liitän eri oppiaineet yhteen. Skilli tukee hyvin monialaista ja ilmiöpohjaista oppimista.

Skilli on ehdottoman hyvä työkalu koko alakoululle. Se on meillä nyt käytössä 3.-6. –luokkalaisilla, mutta sopisi hyvin myös alkuopetukseen, etenkin 2.-luokkalaisille. Skilli tukee minua lisäksi oppilaiden kanssa käytävään keskusteluun arvioinnista: saan ajantasaista tietoa oppimisesta ja voin ohjata jokaista oppilasta oppimaan entistä paremmin. Skilli on ennen kaikkea monipuolinen oppimisen työkalu.

Haluatko oppia lisää?