Paula Vorne, KM, Luokanopettaja ja vararehtori, 2. luokka, Oulujoen koulu, Oulu

"Oppilaat ovat ymmärtäneet sen, että kun koulussa tehdään erilaisia asioita, niitä ei tehdä vain tekemisen iloksi vaan ollaan oppimassa jotakin."

Skillin avulla saan kattavaa tietoa siitä, miten oppilaat ovat kokeneet oppimisen ja mitä oppimistilanteissa on tapahtunut. Lisäksi Skilli antaa minulle monipuolista tietoa siitä, miten laaja-alaisen osaamisen taidot kehittyvät oppilailla.

Skilliä oli helppo aloittaa käyttämään ja päästä liikkeelle. Ulkoasu on aika hauska ja Skillissä on riittävästi valmista materiaalia helppoon ja nopeaan käyttöön aloittamiseen. Materiaalista voi valita itselleen sopivimmat ja jokaiselle löytyy varmista jotakin. Skillin käyttöä aloitettaessa mietin ensin miten pienet oppilaani selviävät Skillin käytöstä: monien arvioitavien asioiden käsitteet ovat vaikeita pienille oppilaille. Keskustelimme ensin näistä oppilaitteni kanssa ja kävimme käsitteitä läpi. Olen sen jälkeen yllättynyt kuinka nopeasti ja helposti oppilaani oppivat käyttämään Skilliä ja oppivat esimerkiksi laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä käsitteitä.

Olen käyttänyt Skilliä opetuksessa kahdella tapaa: pitkäaikaisena työkaluna säännöllisessä arvioinnissa, jolloin saadaan kuvaa oppimisprosessin etenemisestä. Lisäksi isommissa monialaisissa kokonaisuuksissa on arvioitu laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä.

Oppilaat haluavat tehdä Skillillä itsearviointeja ja yksi motivoiva tekijä on Skillin pelillisyys: oppilaat saavat pisteitä ja uusia arvonimiä tehdessään arviointeja Skillillä. Opetan pieniä oppilaita (7-8 –vuotiaita) ja he ovat selvinneet Skillin käytöstä itsenäisesti. Oppilaat ovat ymmärtäneet sen, että kun koulussa tehdään erilaisia asioita, niitä ei tehdä vain tekemisen iloksi vaan ollaan oppimassa jotakin. Skillin käytön myötä olemme ryhtyneet keskustelemaan paljon oppilaiden kanssa oppimisen tavoitteista, erityisesti yhteistyötaitojen oppimisesta. Skillin avulla oppilaat ovat alkaneet miettiä omaa toimintaansa: miten opin, kenen kanssa opin ja jos en oppinut, niin miksi en oppinut: oliko syy seurassa vai itsessä. Skillin avulla oppilaat ovat lisäksi oppineet arvioimaan omaa osaamistaan mikä on tärkeä taito sekin sinällään.

Olen alkanut Skillin käytön myötä miettimään paljon tietoisemmin oppimisen tavoitteita ja näitä nimenomaan taitojen oppimisen kannalta. Skillin käyttö on ohjannut minua puhumaan oppilaiden kanssa siitä, mitä tavoitellaan kun aloitetaan jokin uusi oppimisprosessi ja prosessin päätteeksi arvioimaan päästiinkö tavoitteisiin.

Suosittelen Skilliä opettajalle joka haluaa haastaa itseään ja olla rohkeasti kehittämässä itseään opettajana sekä toimintaa ja oppimiskulttuuria luokassaan. Skilli sopii opettajalle, jolla on tutkiva ote omaan työhönsä ja joka kokeilee mielellään uusia asioita.

Haluatko oppia lisää?